Από το Blogger.
Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2012


Αν έχετε Εκπαιδευτικούς με προσωρινή ή οργανική θέση  που ήρθαν  στο σχολείο σας από άλλο ΠΥΣΔΕ με μετάθεση
         I.   Θα αποστείλετε στη Μηχανοργάνωση με ΦΑΞ (στο 2610-243105) τα παρακάτω έντυπα για κάθε εκπαιδευτικό που έχει έρθει από άλλο ΠΥΣΔΕ :
·      Αν έχει έρθει στο Σχολείο σας Φύλλο Διακοπής Μισθοδοσίας  που σας έχει αποστείλει ο  φορέας που τον μισθοδοτούσε, θα μας αποστείλετε φωτοτυπία του Φύλλου Διακοπής Μισθοδοσίας. Το πρωτότυπο φύλλο Διακοπής θα διατηρηθεί στο αρχείο του σχολείου σας
·      Το έντυπο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΜΕΤΑΘΕΣΗ.xls υπογεγραμμένο από το Διευθυντή του Σχολείου (το έντυπο υπάρχει στο site της Μηχανοργάνωσης)
      II.  Αναλυτικά στοιχεία για τα Δάνεια (Φορέας Δανείου, Αρ, Λογαριασμού, έναρξη,  Λήξη, Ποσό Δόσης) συμπληρώνοντας την Online Φόρμα ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΌ ΜΕΤΑΘΕΣΗ.

Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να έχουν έρθει στη Μηχανοργάνωση το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου.


ΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ 
Στη Φόρμα αυτή γίνεται η καταχώρηση των ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΗΡΘΑΝ ΜΕ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ